Zoom og Panorering

Top  Previous  Next

GeoInnsyn har et sett av enkle funksjoner for å endre utsnitt av kartvinduet. Dette kan utføres på ulike måter med bruk av innebygd verktøy i kartvinduet for zoom og panorering eller ved bruk av ulike funksjoner på mus og tastatur.

Alle zoom funksjoner er beskrevet her

Alle panoreringsfunksjoner er beskrevet her