Vis informasjon

Top  Previous  Next

WFS kart er vektorlag som kan ha tilknyttet informasjon.
Dersom GeoInnsyn har informasjonlag som er aktiv vil laget bli uthevet når du fører markøren over kartbildet.

 

Klikk med venstre mustast for å vise informasjon i et nytt informasjonsvindu på skjermen.

En informasjonsramme vises med informasjon om objektet som er aktivert.

 

Eksemplene nedenfor viser informasjon om reguleringsplan og byggesaker basert på GeoIntegrasjon

 

clip0038   clip0039

 

For å vise detaljert informasjon om valgt objekt klikk på kommandoknappen Vis informasjon

Et nytt informasjonsvindu med mer detaljer om valgt objekt vises i GeoInnsyn.