Kartvindu

Top  Previous  Next

Kartvindu viser alle aktive kartlag fra oppsett av applikasjonen.

clip0023

Kartlagene består av Bakgrunnskart og ulike kartlag som ligger over bakgrunnskartet. Bakgrunnskart kan være flyfoto fra Norge i bilder eller topografiske kart. Kartlagene over bakgrunnskartet presenteres fra ulike WMS og WFS tjenester. Dette kan være ett eller flere kartlag i kombinasjon fra www.goenorge.no eller fra ISY WinMap WebInnsyn.

WMS kart er kartbilder uten informasjon

WFS kart:
Vektorkart som kan ha tilknyttet informasjon. Dersom du har informasjonlag som er aktive vil objekter i laget bli uthevet når du fører markøren over kartbildet. Klikk med venstre mustast for å vise informasjon i et nytt informasjonsvindu på skjermen.

Les mer under Vis informasjon