Introduksjon

Top  Next

GeoInnsyn er kartklient basert på åpen kildekode fra OpenLayers for presentasjon av kart og geodata. GeoInnsyn er en forenklet publikumsløsning basert på tjenester og funksjoner fra ISY WinMap WebInnsyn.

GeoInnsyn er en nettbasert applikasjon for presentasjon av detaljerte kart og flyfoto. Løsningen inneholder standard metoder for søk på stedsnavn, adresser og eiendommer sammen med presentasjon av kartlag og aktive kartobjekter med geografisk egenskaper og informasjon.

Kommuner, E-verk og andre foretak som tar i bruk løsningen kan legge inn egne kartlag og objekter for å vise informasjon om eiendommer, arealplaner, byggesaker godkjente tiltak, ledningsdata osv.

GeoInnsyn kjører på PC, nettbrett og mobil og viser kart gjennom standard karttjenester. Løsningen viser kart i ulike zoom-nivå med kart tilnærmet lik 1 : 500 som høyeste oppløsning.

Når du zoomer inn i kartet vil mer detaljert informasjon vises automatisk. Det samme gjelder ved søk på stedsnavn, adresser eller eiendommer. Enkelte kommuner kan også tilby søk i kommunalt planregister for oppslag på arealplaner innen kommunen.

Aktive informasjonslag vises som punkt, linjer eller arealer over bakgrunnskartet. Dersom du klikker på et objekt vises informasjon om objektet i en egen informasjonsboks. Her kan det også være en knapp for å vise mer informasjon som tar deg til en ny side med detaljerte data for objektet.

GeoInnsyn kjører på alle nettlesere og viser kart gjennom standard karttjenester over nettet.