Redigere bokmerker

Top  Previous  Next

Redigering av bokmerker kan bare utføre for autentiserte brukere.

 

Etter at du er logget inn, klikk på brukernavnet for å vise administrasjonsmenyen

 

clip0034

 

Klikk på Bokmerker for å liste ut alle bokmerker, legge til og slette bokmerker.