Legg til bokmerke

Top  Previous  Next

Autentiserte brukere kan lagre bokmerker.

 

Pek og klikk i kartet for å vise informasjon fra WFS lag. I informasjonsvinduet vil du se dette ikonet clip0030 for bokmerker.

Klikk på ikonet og du får opp denne dialogen

 

clip0033

 

Skriv inn et navn for bokmerket og klikk på Lagre

 

Posisjon ved pek og klikk i kartet sammen med zoom nivå lagres som navngitt bokmerke.