Bokmerker

Top  Previous  Next

clip0030        Autentiserte brukere kan panorere og zoome i kartet til lagrede bokmerker.

 

Klikk på ikonet i funksjonsmenyen for å vise informasjonbilde med bokmerker.

 

clip0032

 

Pek og klikk på et bokmerke i lista. Kartet zoomes inn og panorerer til posisjon for bokmerket.

 

Her ser du hvordan du lager nye bokmerker og redigerer dine bokmerker