Panorering

Top  Previous  Next

Panorering av kartbildet kan utføres med funksjoner på skjerm, mus og tastatur.

 

Skjermverktøy

 

clip0015

Panorering av kartutsnitt utføres ved å klikke på himmelretningene på verktøyet vist i figuren til venstre

 

Panoerer mot nord        - Klikk på pil som peker mot nord
Panorer mot øst        - Klikk på pil som peker mot øst

osv.

 

Bruk av mus

Bruk venstre mustast. Klikk og dra for å panorere kartutsnittet dynamisk
 

 

Bruk av tastatur

Bruk piltastene på tastaturet:

Pil opp:                Panorer kartet mot nord

Pil ned:                Panorer kartet mot sør

Pil venstre:        Panorer kartet mot vest

Pil høyre:        Panorer kartet mot øst