Zoom verktøy

Top  Previous  Next

GeoInnsyn har en standard menylinje over kartet med funksjoner for zoom og panorering.

I tillegg er det et eget zoom verktøy i kartvinduet med ulike funksjoner for å endre kartutnitt fra skjerm, mus og tastatur

 

clip0016

 

Zoom meny

clip0017

 

Zoom inn og ut utføres med menyfunksjoner. Klikk på ikonet for ønsket funksjon

+        Klikk i kartet for å zoome inn ett og ett nivå
 Klikk og dra for å zoome til valgt rektangel

-        Klikk i kartet for å zoome ut ett og ett nivå
 Klikk og dra et rektangel for å zoome ut til et relativt zoom-nivå

 

NB: Funksjonene avsluttes med å peke og klikke på ikonet for valgt zoom funksjon en gang til Alternativt trykk på ESC for å avslutte.

 

Skjermverktøy

clip0014

 

 

 

Zoom kan utføres med kartverktøy ved å peke på + eller - ikon på kartverktøy i figuren til venstre.

+        zoom inn til ett nivå til en høyere målstokk

-        zoom ut ett nivå til en lavere målestokk

 

Dynamisk zoom utføres ved klikk og dra på markøren i ”slideren” for zoom-nivå.

 

Bruk av mus

 

Hold nede <Shift> knappen samtidig som du bruker venstre mustast og drar ut et rektangel.
Kartutsnittet zoomes inn til valgt rektangel

 

Dersom du har mus med hjul:

Rull forover – zoom inn
Rull bakover – zoom ut

 

Bruk av tastatur

 

Bruk + og - tast på tastaturet:

+        zoom inn ett nivå
-        zoom ut ett nivå