Funksjonsmeny

Top  Previous  Next

Følgende standard funksjoner finnes

clip0004

 

Hjem – Panorerer kart og zoomer ut til opprinnelig kartutsnitt for applikasjonen

clip0005

 

Oppfrisk kart

clip0006

 

Zoom verktøy – Samme funksjon som <Shift> + klikk og dra

clip0007

 

Tilbake – Tilbake til forrige kartutsnitt

clip0008

 

Frem – Frem til forrige kartutsnitt. Har bare funksjon dersom Tilbake-knappen er benyttet

clip0009

Mål avstand – Pek og klikk i kartet for å måle lineær avstand. Gjenta peking for å måle en trase som består av flere punkt. Avslutt med dobbeltklikk.

 
Avslutt funksjon ved pek og klikk på funksjon en gang til.

clip0010

Mål areal – Pek og klikk gjentatte ganger for å tegne et polygon som arealet beregnes for.
Avslutt med dobbeltklikk.

Avslutt funksjon ved pek og klikk på funksjon en gang til.

clip0011

Sett prosjektlag gjennomsiktig – Funksjonen gjender for kartlag over bakgrunnskart.
Aktiver funksjon ved pek og klikk på ikonet. En ny slidebar vises i kartet som brukes for å definere gjennomsiktighet. Klikk og dra på slider for å endre grad av gjennomsiktihet.

Avslutt funksjon ved pek og klikk på funksjon en gang til.

clip0030

Bokmerker - Bare tilgjengelig for autentiserte brukere

Funksjonen gir tilgang til lagrede bokmerker.

clip0012

Utskrift – Pek og klikk på ikonet for å starte utskrift av kartbildet.

Kartbildet skrives ut i målestokk og utsnitt i aktivt kartvindu.

1.Start utskrift – Skjermen viser utsnittet som tilpasses standard arkformat
2.Pek på utskrifsikonet på nytt for å aktivere utskriften.
Et nytt vindu kommer opp med forhåndsvisning av ark med kartbilde.

clip0036

Gå til avansert kartløsning

Starter ISY WinMap WebInnsyn - Avansert webinnsyn for analyser, rapporter og utskrift

clip0037

Link til kart i GeoInnsyn

URL med adressen til GeoInnsyn og innstillinger for zoom nivå og posisjon

clip0031

Hjelp

Brukerveiledning for GeoInnsyn