Autentisering

Top  Previous  Next

Klikk på Logg inn i applikasjonsmenyen og du får opp skjermbilde for å skrive inn brukernavn og passord

 

Dersom GeoInnsyn er satt opp med autentisering mot ID-Porten, se beskrivelse her

 

 

clip0027

 

Kontakt administrator eller systemansvarlig for å opprette ny bruker.

 

Når du har brukrnavn og passord - Skriv inn i feltene og klikk på Logg inn.
Kryss av for Husk meg dersom du vil at passordet skal huskes på din datamaskin.

 

Etter at du er autentisert får du denne menyen

 

clip0028

 

Klikk på Kart for å starte applikasjonen og vise kartbildet

 

Klikk på brukernavnet (i eksemplet newusername) for å se informasjon om bruker og redigere bokmerker