Kartlag

Top  Previous 

Kartlag styrer hvilket kartinnhold som skal vises i kartvinduet.
Navnet på fanen for kartlag kan styres av administrator og i eksemplet er dette satt til Plan- og Byggesak

clip0044

Bakgrunn

Her setter du hvilken karttype som skal vises som bakgrunn for alle kartlag. Eksemplene viser flyfoto (ortofoto) og topografisk kart

clip0025        clip0026

Kartlag

Viser en liste over hvilke kart du kan presentere over bakgrunnskartet. Kartlagene her kan bestå av WMS, WFS eller en kombinasjon av begge typene.

Klikk på kommandoknapper med navn for det enkelte temalaget. GeoInnsyn slår av vaglte lag og bytter til valgt kartlag.

Se beskrivelse av Kartvindu for detaljer om kartlag.